Løsninger, brainstorming og blamestorming

Det er flere måter å finne til løsninger, uansett hva det gjelder. Men det er stor forskjell på hvor gode og fruktbare løsningene er.

Brainstorming er idémyldring, kreativitet, flow og lek. Det handler om å drodle enn å løse en utfordring. Vi kan gjøre det innad i oss selv, eller sammen som en gruppe. Det er fritt og fremtidsrettet, og har et et stort perspektiv og uendelig potensiale. Nysgjerrighet er stikkordet. Det spiller ingen rolle hvem som er med, alle besitter denne kreative flyten. Det er fra denne tilstanden gode løsninger kommer. Og mange ganger er løsninger overraskende og noe vi ikke kunne sett for oss ved å se på hindringen eller utfordringen vi står ovenfor.

Mot den andre polen er fokuset på problemet eller utfordringen. Når vi ser etter problemene blir de toneangivende for resultatet. Det gir et snevert perspektiv, man ser etter en løsning innen gitte rammer. Selv om det ikke snakkes om rammer, er det det som skjer. Det er slik vi mennesker fungerer. Denne mentale innstillingen fører ofte av sted mot avsporinger som misnøye over situasjonen, hvem som har skyld og videre nedgraving i det som ikke fungerer. Det er rett å slett liten sjanse for å finne svaret i det som vi vet ikke fungerer. Vi må gå videre, løfte blikket og se mot ny, fersk tenkning.

Kreativ flow kommer fra et sted vi rett og slett ikke har kontroll på. Og alle har det, det er et av varemerkene til det å være menneske. Hvis du er en av de som tror du ikke kan ha verken flyt eller kreativitet, så har du rett. Men ikke fordi du ikke har tilgang til det, men fordi tankene dine skaper din opplevelse av livet. Du er det du tenker. Men vit at du alltid er en tanke unna å oppleve noe nytt som sprenger grenser.

Det kan virke litt skjørt og vanskelig når vi ikke kan fremkalle kreativitet og flyt selv. Men prinsippet bak er ganske enkelt. Det går ikke å vente på den kreative flyten, den kommer når du har klarhet i toppen. Mentalt støy som selvsnakk, misnøye, utålmodighet, begrensende tanker og så videre hindrer klarheten og utsikten i tankene. Og kreativitet og flyt uteblir. Det beste å gjøre hvis de kreative saftene lar vente på seg, er å gjøre noe annet. Gå videre og lek med det senere. Det kan være en rusletur, en uke, en måned eller år. Sjansen for at nye, ferske ideer kommer når du minst aner det er så mye større enn når du trommer fingrene i bordplata og venter på et Einstein-øyeblikk.

Gode løsninger kommer altså fra kreativitet, flyt og lek. – Som vi ikke har kontroll på i det hele tatt. Det vi derimot kan gjøre er å forstå hvordan vi fungerer som mennesker, og på den måten legge forholdene til rette for indre klarhet og ro, på tross av hva som måtte bevege seg på utsiden. Da får vi gode og bærekraftige løsninger vi kan bære frukter av. Alt det andre kan vi bare la være.

Vil du lese mer?

Hvordan løse problemer

De beste svarene er i deg

Kunsten å lytte til seg selv

Lager du også problemer som egentlig ikke eksisterer?

Blind enighet – går enighet på bekostning av mangfold og unikhet?

Nøkkelen til å prestere mer

 

179H

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *